UWAGA!
Materiał do badań MIKROBIOLOGICZNYCH pobieramy
od poniedziałku do piątku

Zasady pobierania moczu do badań mikrobiologicznych (posiewu)

  1. Mocz przeznaczony do badania mikrobiologicznego to mocz poranny, pobrany ze środkowego strumienia.
  2. Przed oddaniem moczu do badania mikrobiologicznego należy dokładnie umyć ręce wodą z mydłem i osuszyć, po odciągnięciu napletka i umyciu okolic ujścia cewki u mężczyzn, a u kobiet po dokładnym umyciu okolic krocza, oddać pierwszą partię moczu i odrzucić, a następnie, nie przerywając oddawania moczu, środkową partię (środkowym strumieniem) wypełnić przygotowany wcześniej sterylny pojemnik.
  3. Tak pobrany mocz dostarczyć do pracowni mikrobiologicznej Laboratorium Centralnego w przeciągu 1 - 2 godzin od momentu pobrania.
Przestrzeganie w/w wytycznych pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)

Uwaga ogólna

Szczególnie przypominamy i uczulamy pacjentów, że na BADANIA LABORATORYJNE winni zgłaszać się zawsze NA CZCZO, dotyczy to również BADAŃ HORMONÓW, MARKERÓW NOWOTWOROWYCH I INNYCH BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH (HBsAg, HIV, HCV). Przestrzeganie w/w wytycznych pozwoli na skrócenie czasu badania oraz ograniczy konieczność kontroli (ponownego badania)