Nazwa Profilu Rozszerzony Skrócony

PODSTAWOWY

OB, morfologia krwi + rozmaz krwi, Na, K, mocz-badanie ogólne, AspAT, AlAT, mocznik, kreatynina, glukoza we krwi, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL trójglicerydy, kwas moczowy, Mg 144,00 OB, morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, AspAT, AlAT, kreatynina, cholesterol całkowity, glukoza we krwi 70,00

WĄTROBOWY

AspAT, AlAT, ALP, gamma GT, HCV, HBsAg, bilirubina całkowita 96,00 AlAT, ALP, bilirubina całkowita 24,00

NERKOWY

mocz-badanie ogólne, Na, K, mocznik, kreatynina, kwas moczowy, Ca, P, białko całkowite 66,00 mocz-badanie ogólne, Na, K, mocznik, kreatynina 38,00

METABOLICZNY

cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, białko całkowite, kwas moczowy, glukoza we krwi 62,00 białko całkowite, kwas moczowy, glukoza we krwi, cholesterol całkowity 32,00

KOSTNY

Ca, P, ALP, białko całkowite 30,00 Ca, P 14,00

TRZUSTKOWY

Amylaza / Diastaza, glukoza we krwi 18,00 Amylaza / Diastaza 10,00

ALERGICZNY

morfologia krwi, rozmaz krwi, IgE Total 56,00 IgE Total 35,00

REUMATYCZNY

OB, leukocytoza, kwas moczowy, CRP, anty CCP 125,00 OB, RF, CRP 31,00

TARCZYCOWY

hTSH III, fT3, fT4, anty TPO, anty TG 151,00 hTSH III 29,00

CZYNNIKÓW RYZYKA MIAŻDŻYCY

cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, glukoza we krwi 48,00 - -

SERCOWY

AspAT, AlAT, K, Na, CK, Troponina, NT pro BNP 186,00 Troponina 29,00

KOBIETY W CIĄŻY

morfologia krwi, mocz - badanie ogólne, kreatynina, glukoza na czczo, glukoza po obciążeniu, odczyn Coombsa, grupa krwi, WR, HBsAg, Toksoplazmoza - przeciwciała IgG/IgM 164,00 morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, glukoza na czczo, WR, HBsAg 55,00

PRZED ZABIEGIEM

OB, morfologia krwi , WR, HBsAg, mocz-badanie ogólne, PT+INR, APTT, kreatynina, Na, K, grupa krwi, glukoza we krwi 138,00 - -

MAŁEGO DZIECKA

OB, morfologia krwi, rozmaz krwi, Fe, mocz-badanie ogólne, kał - lamblie (antygen), kał - pasożyty 3x 109,00 OB, morfologia krwi, rozmaz krwi, mocz-badanie ogólne, kał - pasożyty 3x 67,00

KOBIETY PO 40 ROKU ŻYCIA

OB, morfologia krwi, glukoza we krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, Ca, P, Mg, FSH, LH, PRL, E2 220,00 OB, morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, glukoza we krwi, Mg 52,00

MĘŻCZYŹNI PO 40 ROKU ŻYCIA

OB, morfologia krwi, glukoza we krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy, kwas moczowy, kreatynina, PSA 127,00 OB, morfologia krwi, mocz-badanie ogólne, cholesterol całkowity, PSA 73,00

Placówki współpracujące: